Site Search

LỊCH THI ĐẤU & KẾT QUẢ 2020

16:07 04/05/2020
2017 | 2018 | 2019

NGÀY GIỜ GIẢI VÒNG ĐỘI NHÀ VS ĐỘI KHÁCH TTTT

17:00

06/03/2020 

VĐQG 1 Hoàng Anh Gia Lai 1 - 0 
Than Quảng Ninh  

18:00

15/03/2020

VĐQG 2 Than Quảng Ninh 3 - 1  Hà Nội  

18:00

06/06/2020

VĐQG 3 Than Quảng Ninh

- 

HL Hà Tĩnh  

19:00

11-06-2020

VĐQG 4 Viettel Than Quảng Ninh  

17:00

17/06/2020

VĐQG 5 Hải Phòng Than Quảng Ninh  

18:00

24/06/2020

VĐQG 6 Than Quảng Ninh - Quảng Nam  

18:00

30/06/2020

VĐQG 7 Thanh Hoá - Than Quảng Ninh  

18:00

06/07/2020

VĐQG 8 Than Quảng Ninh Nam Định  

18:00

11/05/2020

VĐQG 9 Than Quảng Ninh - TP. Hồ Chí Minh  

17:00

18/07/2020

VĐQG 10 SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh  

18:00

24/07/2020

VĐQG 11 Than Quảng Ninh Sông Lam Nghệ An  

17:00

29/07/2020

VĐQG 12 Than Quảng Ninh - B.Bình Dương  

17:00

03/08/2020

VĐQG 13 Sài Gòn Than Quảng Ninh