• HLV Phan Thanh Hùng

    HLV Phan Thanh Hùng

    (Ban huấn luyện) - Trước khi cập bến Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng là công thần của HN T&T và từng có thời gian dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Ban huấn luyện

< 1 2 3 >