Site Search

LỊCH THI ĐẤU & KẾT QUẢ V.LEAGUE 2017

23:51 07/05/2017
2017 | 2018 | 2019

Giờ Ngày Đội nhà vs Đội khách Truyền hình
Vòng 14
17h00 24-06-2017 Hoàng Anh Gia Lai 2 - 1 Becamex Bình Dương BTV2 (VPF)
17h00 24-06-2017 Sông Lam Nghệ An 1 - 1 Than Quảng Ninh VTC6 (VPF)
17h00 24-06-2017 FLC Thanh Hóa 3 - 2 SHB Đà Nẵng BĐTV (VPF)
17h00 24-06-2017 Sanna Khánh Hòa BVN 0 - 3 Quảng Nam TTTV (VPF)
17h30 24-06-2017 Long An 2 - 3 TP Hồ Chí Minh TTTTHD 
18h00 24-06-2017 Sài Gòn 2 - 1 XSKT Cần Thơ HTV Thể thao 
18h30 24-06-2017 Hà Nội 2 - 0 Hải Phòng VTV6 (VPF)
Vòng 15
17h00 28-06-2017 XSKT Cần Thơ 3 - 0 Hoàng Anh Gia Lai TTTV (VPF)
17h00 28-06-2017 Quảng Nam 3 - 3 Sông Lam Nghệ An  
17h00 28-06-2017 Hải Phòng 3 - 2 Long An VTC6 (VPF)
17h00 28-06-2017 SHB Đà Nẵng 2 - 2 Hà Nội TTTTHD (VPF)
17h30 28-06-2017 TP Hồ Chí Minh 0 - 0 FLC Thanh Hóa HTV Thể thao
18h00 28-06-2017 Becamex Bình Dương 1 - 3 Sài Gòn BTV2 (VPF)
18h00 28-06-2017 Than Quảng Ninh 2 - 1 Sanna Khánh Hòa BVN BĐTV (VPF, VOV2)
Vòng 16
17h00 02-07-2017 XSKT Cần Thơ 2 - 0 Hải Phòng VTV Cab 
17h00 02-07-2017 Quảng Nam 1 - 1 Sài Gòn  
17h00 02-07-2017 FLC Thanh Hóa 5 - 3 Hoàng Anh Gia Lai VTV6 
17h30 02-07-2017 TP Hồ Chí Minh 2 - 2 Sông Lam Nghệ An HTV Thể thao 
18h00 02-07-2017 Becamex Bình Dương 3 - 4 SHB Đà Nẵng BTV2 (VPF)
18h00 02-07-2017 Than Quảng Ninh 2 - 1 Long An VTC6 (VPF)
18h30 02-07-2017 Hà Nội 2 - 3 Sanna Khánh Hòa BVN BĐTV (VPF)
Vòng 17
17h00 08-09-2017 Hoàng Anh Gia Lai 4 - 2 Than Quảng Ninh VTV6 
17h00 08-09-2017 Sông Lam Nghệ An 1 - 2 Hà Nội VTV Cab 
17h00 09-09-2017 Hải Phòng 0 - 2 Becamex Bình Dương VTV6 
17h00 09-09-2017 SHB Đà Nẵng 3 - 0 XSKT Cần Thơ VTV Cab 
17h00 10-09-2017 Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 0 TP Hồ Chí Minh VTV Cab 
17h30 10-09-2017 Long An 2 - 3 Quảng Nam VTV Cab 
18h00 10-09-2017 Sài Gòn 2 - 0 FLC Thanh Hóa HTV Thể thao 
Vòng 18
17h00 15-09-2017 SHB Đà Nẵng 0 - 1 Sông Lam Nghệ An VTV6
17h00 16-09-2017 Hải Phòng 3 - 1 Sanna Khánh Hòa BVN VTV Cab 
17h00 16-09-2017 XSKT Cần Thơ 2 - 1 TP Hồ Chí Minh VTV Cab 
18h00 16-09-2017 Becamex Bình Dương 2 - ? Hà Nội VTV6 
17h00 17-09-2017 FLC Thanh Hóa 2 - 3 Quảng Nam VTV Cab 
17h00 17-09-2017 Hoàng Anh Gia Lai 1 - 2 Long An VTV6 
18h00 17-09-2017 Sài Gòn 0 - 0 Than Quảng Ninh HTV Thể thao 
Vòng 19
17h00 24-09-2017 Quảng Nam 2 - 1 Hải Phòng VTV Cab (VPF)
17h00 24-09-2017 XSKT Cần Thơ 1 - 4 FLC Thanh Hóa VTV Cab (VPF)
17h30 24-09-2017 Long An 2 - 2 Sanna Khánh Hòa BVN  
17h30 24-09-2017 TP Hồ Chí Minh 1 - 0 Hoàng Anh Gia Lai HTV Thể thao
18h00 24-09-2017 Than Quảng Ninh 0 - 0 SHB Đà Nẵng VTC6 (VPF)
18h00 24-09-2017 Becamex Bình Dương 0 - 0 Sông Lam Nghệ An BTV2 (VPF)
18h30 24-09-2017 Hà Nội 2 - 2 Sài Gòn VTV Cab 
Vòng 20
17h00 01-10-2017 Sanna Khánh Hòa BVN 4 - 2 Hoàng Anh Gia Lai VTV6 (VPF)
18h00 01-10-2017 Than Quảng Ninh 0 - 0 XSKT Cần Thơ VTV Cab 
18h30 01-10-2017 Hà Nội 4 - 0 Long An VTV Cab 
17h00 29-09-2017 Quảng Nam 1 - 1 Becamex Bình Dương VTV6 
17h00 30-09-2017 Sông Lam Nghệ An 2 - 0 Sài Gòn VTC6 (VPF)
17h00 30-09-2017 FLC Thanh Hóa 1 - 1 Hải Phòng VTV6 (VPF)
17h30 30-09-2017 TP Hồ Chí Minh 1 - 1 SHB Đà Nẵng HTV Thể thao
Vòng 21
17h00 13-10-2017 FLC Thanh Hóa 3 - 3 Hà Nội VTV6 
18h00 13-10-2017 Becamex Bình Dương 0 - 1 Than Quảng Ninh BTV2 
17h00 14-10-2017 Hoàng Anh Gia Lai 0 - 2 Sông Lam Nghệ An VTV6 (VPF)
17h00 14-10-2017 Hải Phòng 4 - 1 TP Hồ Chí Minh VTV Cab 
17h00 15-10-2017 SHB Đà Nẵng 2 - 0 Long An VTV Cab 
17h00 15-10-2017 XSKT Cần Thơ 2 - 3 Quảng Nam VTV Cab 
18h00 15-10-2017 Sài Gòn 0 - 0 Sanna Khánh Hòa BVN HTV Thể thao 
Vòng 22
17h00 20-10-2017 Sông Lam Nghệ An 2 - 3 Hải Phòng VTV6 
17h00 21-10-2017 Quảng Nam 1 - 1 Hoàng Anh Gia Lai VTV6 (VPF)
17h00 21-10-2017 Sanna Khánh Hòa BVN 3 - 2 SHB Đà Nẵng VTV Cab 
17h30 21-10-2017 TP Hồ Chí Minh 1 - 1 Becamex Bình Dương HTV Thể thao 
17h30 22-10-2017 Long An 3 - 3 Sài Gòn VTV Cab (VPF)
18h00 22-10-2017 Than Quảng Ninh 4 - 3 FLC Thanh Hóa VTV6 (VPF)
18h30 22-10-2017 Hà Nội 4 - 0 XSKT Cần Thơ VTV Cab 
Vòng 23
17h00 27-10-2017 Hoàng Anh Gia Lai 3 - 2 Hà Nội VTV6 (VPF)
17h00 28-10-2017 Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 1 Sông Lam Nghệ An VTV Cab 
17h30 28-10-2017 Long An 0 - 2 FLC Thanh Hóa VTV Cab 
18h00 28-10-2017 Than Quảng Ninh 1 - 0 Hải Phòng VTV6 (VPF)
17h00 29-10-2017 SHB Đà Nẵng 0 - 2 Quảng Nam VTV6 (VPF)
17h30 29-10-2017 TP Hồ Chí Minh 1 - 3 Sài Gòn HTV Thể thao
18h00 29-10-2017 Becamex Bình Dương 1 - 1 XSKT Cần Thơ BTV2
Vòng 24
17h00 03-11-2017 FLC Thanh Hóa 1 - 1 Becamex Bình Dương VTV6 
17h00 04-11-2017 Quảng Nam 2 - 1 Than Quảng Ninh VTV Cab (VPF)
17h00 04-11-2017 Hải Phòng 2 - 0 SHB Đà Nẵng VTV Cab 
18h00 04-11-2017 Sài Gòn 1 - 2 Hoàng Anh Gia Lai HTV Thể thao 
17h00 05-11-2017 Sông Lam Nghệ An 3 - 2 Long An VTV Cab (VPF)
17h00 05-11-2017 XSKT Cần Thơ 1 - 2 Sanna Khánh Hòa BVN VTV Cab (VPF)
18h30 05-11-2017 Hà Nội 4 - 0 TP Hồ Chí Minh VTV6 
Vòng 25
17h00 19-11-2017 Hà Nội 1 - 0 Quảng Nam VTV Cab 
17h00 19-11-2017 SHB Đà Nẵng 2 - 3 Sài Gòn VTV Cab 
17h00 19-11-2017 XSKT Cần Thơ 1 - 2 Sông Lam Nghệ An  
17h00 19-11-2017 Becamex Bình Dương 4 - 0 Long An BTV2 (VPF)
17h00 19-11-2017 FLC Thanh Hóa 2 - 0 Sanna Khánh Hòa BVN VTV6 (VPF)
17h00 19-11-2017 Hải Phòng 1 - 2 Hoàng Anh Gia Lai VTV Cab (VPF)
17h00 19-11-2017 TP Hồ Chí Minh 2 - 4 Than Quảng Ninh HTV Thể thao 
Vòng 26
17h00 25-11-2017 Sài Gòn 3 - 0 Hải Phòng HTV Thể thao 
17h00 25-11-2017 Hoàng Anh Gia Lai 1 - 2 SHB Đà Nẵng VTV Cab 
17h00 25-11-2017 Long An 2 - 3 XSKT Cần Thơ VTV Cab 
17h00 25-11-2017 Than Quảng Ninh 4 - 4 Hà Nội VTV6 
17h00 25-11-2017 Sanna Khánh Hòa BVN 2 - 3 Becamex Bình Dương  
17h00 25-11-2017 Sông Lam Nghệ An 0 - 1 FLC Thanh Hóa VTV Cab 
17h00 25-11-2017 Quảng Nam 3 - 1 TP Hồ Chí Minh VTV Cab